Svět-piva.cz - vše o pivu, pivovarnictví a sladařství

Pranostiky

Zobrazit pranostiky pro:

Měsíční pranostiky

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Denní pranostiky

1. 12.  Na sv. Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři měsíce trvati.
1. 12.  Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. 12.  O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. 12.  O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. 12.  Po svaté Baruši střez nosu i uší!
4. 12.  Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
4. 12.  Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
4. 12.  Na svatou Barboru saně do dvoru.
4. 12.  Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
6. 12.  Svatý Mikuláš splachuje břehy.
6. 12.  Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
6. 12.  O sv. Mikuláši snížek často práší.
6. 12.  Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
6. 12.  Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
6. 12.  Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
13. 12.  Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13. 12.  Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13. 12.  Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
13. 12.  Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
16. 12.  O svaté Albíně schovej se do síně.
17. 12.  O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. 12.  O svatém Tomáši meluzína straší.
23. 12.  Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. 12.  Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24. 12.  Na Adama, Evu čekej oblevu.
24. 12.  Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24. 12.  Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24. 12.  Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
24. 12.  Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24. 12.  Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
24. 12.  Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24. 12.  Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24. 12.  Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
24. 12.  Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24. 12.  Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
24. 12.  Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24. 12.  Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
24. 12.  Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24. 12.  Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24. 12.  Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25. 12.  Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
25. 12.  Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25. 12.  Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25. 12.  Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25. 12.  Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
25. 12.  Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25. 12.  Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
25. 12.  Vánoce - vánice.
25. 12.  Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
25. 12.  Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
25. 12.  Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
25. 12.  Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
25. 12.  Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
25. 12.  Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
25. 12.  Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
25. 12.  Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.
25. 12.  O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25. 12.  Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25. 12.  Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
25. 12.  Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25. 12.  Tmavé vánoce - světlé stodoly.
25. 12.  Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
25. 12.  Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25. 12.  Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
25. 12.  Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
25. 12.  Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
25. 12.  Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
25. 12.  V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
25. 12.  Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
25. 12.  V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
25. 12.  Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
25. 12.  Na Boží narození o bleší převalení.
26. 12.  Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26. 12.  Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
26. 12.  Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
26. 12.  Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26. 12.  Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
26. 12.  Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
26. 12.  Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
28. 12.  Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
28. 12.  Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
28. 12.  Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
28. 12.  Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
28. 12.  Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
28. 12.  Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
28. 12.  O Mláďátkách den se omlazuje.
31. 12.  O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31. 12.  Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
31. 12.  Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
31. 12.  Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
31. 12.  Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.