Svět-piva.cz - vše o pivu, pivovarnictví a sladařství

Pranostiky

Zobrazit pranostiky pro:

Měsíční pranostiky

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

Denní pranostiky

1. 5.  Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
1. 5.  Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
1. 5.  Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
1. 5.  Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
1. 5.  Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
1. 5.  Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
1. 5.  Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
1. 5.  Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
1. 5.  Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
3. 5.  Svatý kříž - ovcí stříž. 
4. 5.  Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
4. 5.  Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
4. 5.  Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
8. 5.  Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven. 
11. 5.  O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11. 5.  Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14. 5.  Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14. 5.  Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14. 5.  Pan Serboni pálí stromy.
14. 5.  Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14. 5.  Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
14. 5.  Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
15. 5.  Déšť svaté Žofie švestky ubije.
15. 5.  Žofie vína upije.
15. 5.  Svatá Žofie políčka často zalije
16. 5.  Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. 
25. 5.  Urban bývá studený pán.
25. 5.  Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25. 5.  Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
25. 5.  Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
25. 5.  Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
25. 5.  Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
25. 5.  Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25. 5.  Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27. 5.  O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27. 5.  Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27. 5.  Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
27. 5.  Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
27. 5.  Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28. 5.  Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28. 5.  Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena