Svět-piva.cz - vše o pivu, pivovarnictví a sladařství

Pranostiky

Zobrazit pranostiky pro:

Měsíční pranostiky

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ

Denní pranostiky

1. 6.  O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. 
1. 6.  Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 
3. 6.  Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. 
5. 6.  Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. 
6. 6.  O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
8. 6.  Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
8. 6.  Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
8. 6.  Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. 
11. 6.  O svatém Barnabáši bouřky často straší. 
11. 6.  Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. 
11. 6.  Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích. 
12. 6.  Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13. 6.  Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15. 6.  Déšť na Víta - špatná budou žita.
15. 6.  Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
15. 6.  Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
15. 6.  Svatý Vít dává trávě pít.
19. 6.  Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže. 
19. 6.  Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. 
19. 6.  Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš. 
21. 6.  Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
23. 6.  Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. 
24. 6.  Na svatého Jána otvírá se k létu brána. 
24. 6.  Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. 
24. 6.  Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání. 
24. 6.  Do Jana Křtitele nechval ječmene. 
24. 6.  Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě. 
24. 6.  Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele. 
24. 6.  Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok. 
24. 6.  Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu. 
24. 6.  Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. 
26. 6.  Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27. 6.  Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří. 
27. 6.  Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. 
27. 6.  Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně. 
29. 6.  O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší. 
29. 6.  Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub. 
29. 6.  Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel. 
29. 6.  Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. 
29. 6.  Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 
29. 6.  Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.